Skärmavbild 2015-05-08 kl. 10.25.28

Reningsverk

Axellösa Spiraltransportörer (även kallade skruvtransportörer) har använts på reningsverk sedan 1970-talet . PST har varit med sedan begynnelsen! Den inkapslade konstruktionen gör hanteringen av slam och rens hygienisk. Klistriga och besvärliga material kan lätt transporteras med rymliga PST- transportörer. När material skall lyftas lodrätt, så används PST V-system, ända upp till 25m!

PST Sedimentavskiljare är vanligt förekommande efter sandfånget på avloppsreningsverk.

PST Spiralpress är en effektiv press för avvattning av rens, samtidigt som den transporterar materialet.

PST Paddelblandare är en väl beprövad och robust konstruktion som blandar kalk och slam. Denna blandning hygieniserar materialet, så att slammet kan användas för spridning.

PST Reservdelar levereras inom några få dagar.  Fråga oss hur vi kan hjälpa Dig !

Här är exempel på våra kommunala installationer:
• GRYAB
• Käppala
• Bromölla
• Borås
• Hjo
• Nykvarn 
• Linköping
• Karlstad

Utomlands har vi installationer bl. a. i:
• Frederikshavn , DK
• Helsinge, DK
• Bekkelaget, NO 
• Åbo, FI
• Kaunas, LT

Copyright © 2015 Plåt & Spiralteknik i Torsås AB

PST AB  |  Specialisten på axellösa spiraler sedan 1982  |  Ramsågsgatan 8, 385 34 Torsås |  +46 (0)486 456 50