Skärmavbild 2015-05-08 kl. 10.25.28

PST Paddelblandare

PST Paddelblandare är väl beprövad och robust konstruktion som blandar kalk och slam i avloppsreningsverk, men kan naturligtvis utnyttjas för blandning av andra material i ett flertal industriprocesser.
Blandaren, som är helt kapslad, har en kraftig konstruktion.
Den levereras komplett med drivenheter och finns i fem standardstorlekar med kapaciteter från 1 - 20 m³/h.

Funktionsbeskrivning
Materialen som skall blandas matas in genom inloppen. Två blandaraxlar med paddlar roterar i motsatt riktning, blandar materialen och för samtidigt blandningen framåt mot utloppet. Undertyck i blandarhuset upprätthålls genom avluftning via ventilationsstosen. Uppehållstiden i blandaren kan ändras genom att paddlarnas inbördes vinklar ändras.
Maskinen är försedd med automatisk smörjning.

Anpassningar och tillval
Vi erbjuder ett flertal möjligheter till kundanpassning: Inloppens antal, form och placering, flänsanslutningar, specialanpassade stödben med mera.

Copyright © 2015 Plåt & Spiralteknik i Torsås AB

PST AB  |  Specialisten på axellösa spiraler sedan 1982  |  Ramsågsgatan 8, 385 34 Torsås |  +46 (0)486 456 50