Skärmavbild 2015-05-08 kl. 10.25.28

PST Sedimentavskiljare


PST Sedimentavskiljare är en effektiv utrustning för separering av fasta, icke flytande partiklar som finns i vätskor. Produkten används främst inom pappersindustrier, avloppsreningsverk och liknande och finns i standardstorlekar från Ø200 till Ø360.


Funktionsbeskrivning
Intervallernas exakta längd för pumpning, separering och spiralens rotation bestäms från fall till fall beroende på partiklarnas egenskaper och övriga förhållanden.

Vätska pumpas in genom inloppet till avskiljarens sedimenteringstank och fördelas jämnt med hjälp av en baffelplåt. Pumpningen sker i intervaller mellan fem till tio minuter. När vätskan passerat tanken rinner den via ett bräddavlopp ut genom utloppet. Separering sker under kommande fem till tio minuter.
Därefter startas drivenheten och roterar spiralen två till fem minuter. De separerade partiklarna transporteras ut genom utloppet. Tanken kan tömmas genom ventilen

Copyright © 2015 Plåt & Spiralteknik i Torsås AB

PST AB  |  Specialisten på axellösa spiraler sedan 1982  |  Ramsågsgatan 8, 385 34 Torsås|  +46 (0)486 456 50