Skärmavbild 2015-05-08 kl. 10.25.28

PST Spiralpress


PST Spiralpress är en effektiv, enkel och pålitlig press för avvattning av olika material. Den har dubbel funktion genom att den både transporterar och avvattnar.
Exempel på vanliga material som pressas är fibrer i pappersbruk, gallerrens i avloppsreningsverk, avfall i slakterier och storkök.

Funktionsbeskrivning
Blött material matas in i inloppet. Fri vätska dräneras bort genom dräneringen. Spiralen transporterar materialet vidare in i pressröret och fyller utrymmet och trycket börjar stiga.

En materialplugg bildas och vätskan pressas ut genom pressrörets vägg av wedge wire. Vid ytterligare matning bakifrån stiger trycket till en nivå så att tryckplattan börjar öppnas.

Delar av den urpressade pluggen faller ned och processen fortsätter kontinuerligt. Med hjälp av fjäderkraft uppnås ett mottryck.

Copyright © 2015 Plåt & Spiralteknik i Torsås AB

PST AB  |  Specialisten på axellösa spiraler sedan 1982  |  Ramsågsgatan 8, 385 34 Torsås |  +46 (0)486 456 50