Complete Transport- and Material systems

PST mainly manufactures complete conveyor systems for bulk material, but we also have other products adapted for material handling in our portfolio.  Please read more about our different products by choosing subject in the list below:

Our Products

Vår kärnkompetens är axellösa spiraler

Sedan 1982 har vi byggt upp vår erfarenhet av axellösa spiraler och våra spiraltransportörer har i decennier bevisat sina överlägsna egenskaper för transport av en mängd olika typer av material.

Den enkla spiralkonstruktionen utan centrumaxel har en hög transportkapacitet och kan transportera material i olika storlekar och konsistenser. PST:s konstruktion med få rörliga delar är en driftsäker transportör som kräver minimal service och underhåll samtidigt som den är energisnål.

Men spiraltransportörer är inte allt vi kan. I vårt produktutbud finns även utrustning som hanterar material på andra sätt. Till exempel sedimentavskiljare, som separerar partiklar som finns i vätska, och paddelblandare som blandar kalk och slam i avloppsreningsverk.

Läs mer om oss

What are your needs of handling/transporting material?

Do you need advice on how to set up an efficient system of transport conveyors? Our entire company is based on development, production and skills transfer to you as a client. We always aim for giving you the best solution for your needs.

Contact us

Do you have questions about our products? Interested in learning more about how we can make your material transport more efficient? Have you got an idea which requires a special solution? Call us - and we will assist you with what you need.

Contact us