Våra referenser

Vi har skapat spiraltransportörer sedan 1959, och sedan dess har vi levererat tusentals kundanpassade lösningar. Här kan du läsa om, och bli inspirerad av, utvalda installationer som vi har gjort inom ett stort antal branscher och tillämpningar. Notera att samtliga fallstudier redovisas på engelska.

Underhållsfritt = god ekonomi

Underhållsfria transportbanor frigör tid och sparar pengar

Visa referens

Pelletstillverkning

24 banor där inget transporterat material går till spillo

Visa referens

Pellets till silo; 23 m vertikalt

Pelletstransport på lång distans

Visa referens

Flis och spån till magasin

Horisontella och vertikala transportlinjer interagerar

Visa referens

Sågspån till pelletstillverkning

Ett system med transportbanor med kapacitet på 100m³ /h

Visa referens

Förbehandlat rivningsavfall till silo

Kapslade transportörer ger användaren flera fördelar.

Visa referens

Från hushållsavfall till biogas

Ett helt automatiserat transportsystem med syfte att mata hushållsavfall till produktionslinjen.

Visa referens

Biobränsle från ”walking floor”

En 21 meter öppen transportskruv anpassad för transport av biobränsle.

Visa referens

Biobränsle från sågverk till panna

Vår längsta transportör hittills (63,5m) vilken är en viktig del i ett penga- och resursbesparande projekt.

Visa referens

Bränsleskruvar till panna

U-, V- och V-8 banor i perfekt harmoni.

Visa referens

Rivningsavfall till förbränning

Blandat avfall i ett 115 meters transportsystem.

Visa referens

Våra produkter

Kontakta oss

Har du frågor om någon av våra produkter? Vi berättar gärna hur hur vi kan effektivisera din materialtransport.
Har du en idé som kräver speciallösningar? Hör av dig till oss - vi hjälper dig med det du behöver.

Kontakta oss