fbpx

Sedimentering – Effektivt och anpassningsbart

PST:s sedimentavskiljare är specialanpassade för separering av fasta, icke flytande partiklar i vätskor, med en avskiljningsgrad på 98-100 %.
Vi har högkvalitativ utrustning för sedimentering av allt från slam till dagvatten inom pappersindustrin, reningsverk och mycket mer.
Produktbild på sedimentering

Våra sedimentavskiljare hanterar följande material

slam

Slam

Rens, avloppsslam, sediment, bioslam, kalkslam

ovrigt

Sand och vatten

Avloppsvatten, Dagvatten, vatten för industriellt bruk.

industriavafall

Industriella restprodukter

Substrat, aska, glödskal, Kalciumkarbonat, Nickelsulfat, grus, småsten, kvartssand, skifferpartiklar.

Sedimentavskiljare med robust konstruktion och konsekventa resultat

Avskiljarens centrala del är en transportskruv utan centrumaxel. Tack vare sin snillrika utformning så har den hög kapacitet och styrka.
Våra avskiljare är slutna, vilket ger en säker arbetsmiljö med låg ljudnivå.

Effektiv och anpassningsbar sedimentering

PST sedimentavskiljare finns i standardstorlekar från Ø200 till Ø360 mm; med max. kapaciteter från 6 l/s till 115 l/s.
Avskiljarna konfigureras individuellt beroende på partiklarnas egenskaper och övriga processförhållanden. Beroende på partikelstorleken uppnår vi en avskiljningsgrad på 98-100 %.

Med historia och kompetens

Totalt har PST tillverkat mer än 7000 industrimaskiner och vi har levererat till de mest skilda branscher. Våra lösningar är pålitliga, robusta maskiner för många olika typer av industrier över hela världen. Vi är en högt ansedd leverantör av skruvtransportörer, sedimentavskiljare, paddelblandare och vibrationsutrustning m.m.
 
På PST fokuserar vi på att konstruera och utveckla våra lösningar; och för att säkerställa den högsta kvaliteten så gör vi allt från konstruktion till färdig produkt i våra egna lokaler. PST:s projektledare tar tillsammans med dig fram den optimala lösningen för
just dina behov.

Kontakta oss

Har du frågor om någon av våra produkter? Vi berättar gärna hur hur vi kan effektivisera din materialtransport. Har du en idé som kräver speciallösningar? Hör av dig till oss – vi hjälper dig med det du behöver.

Referenser