fbpx

Spiralpress – Effektiva och tåliga

Våra spiralpressar är effektiva, tåliga och pålitliga pressenheter för avvattning av olika material.

Spiralpressarna har dubbla funktioner genom att de både transporterar och avvattnar.

Exempel på vanliga material som pressas är fibrer i pappersbruk, gallerrens i avloppsreningsverk samt avfall i slakterier och storkök*.

Produktbild på spiralpress

Material

tra

Trä

Flis, sågspån, pellets, bark, kutterspån, fiberslam, aska, briketter, träkol, pappersfibrer, pinnflis, strimlat papper

industriavafall

Industriavfall

RDF, slakteriavfall, glas, glödskal, rivna däck, flygaska, textilier

Produktbild på spiralpress

Spiralpressar med dubbla funktioner

Spiralpressen utformas och dimensioneras för att hantera det specifika material som du som kund önskar. Vi kan även anpassa pressen så att den kan kopplas ihop med befintliga transportörer till ett slutet transport- och avvattningssystem.

*) Not. Spiralpressen används enbart för att transportera och pressa ut vätska ur fibrösa material.

Kontakta oss

Har du frågor om någon av våra produkter? Vi berättar gärna hur hur vi kan effektivisera din materialtransport. Har du en idé som kräver speciallösningar? Hör av dig till oss – vi hjälper dig med det du behöver.

Referenser