fbpx

Transportskruv – För industrin

Vi tillverkar transportskruvar, som görs i ett brett spann av storlekar. Vi tillverkar både enkla transportskruvar och transportskruvar försedda med en eller flera inre spiraler som ökar styrkan och kapaciteten.

Fördelen med axellösa transportskruvar är att de både tål hög kapacitet och besvärliga material: trådformiga, klibbiga och oregelbundna partiklar kan samtliga transporteras utan bekymmer i våra spiraler.

Produktbild på transportskruv

Material

slam

Slam

Rens, avloppsslam, sediment, bioslam, kalkslam

mineraler

Mineraler

Karbonider, magnetit, natriumsulfat, aluminiumfluorid, titandioxid, stendamm

ovrigt

Övrigt

Pulver, kalkgrus, rejekt från pulpers, metallspån, cement, sand, rötrester, salt, stärkelse, järnoxid, petrokoks, aktivt kol, glasfiber

foder

Foder

Hö, halm, spannmål, gryn, korn, hönsfoder

mineraler

Industriavfall

Karbonider, magnetit, natriumsulfat, aluminiumfluorid, titandioxid, stendamm

tra

Trä

Flis, sågspån, pellets, bark, kutterspån, fiberslam, aska, briketter, träkol, pappersfibrer, pinnflis, strimlat papper

foder

Hushållsavfall

Grönsaker, glas, matavfall, lampor/lysrör

plast

Plast

Granulat, kapsyler

Mångsidighet och flexibilitet

Självklart tillverkar vi även transportskruvar med centrumaxel ifall din applikation kräver det; vi har referenser från många olika kunder och industrier.

Vi tillverkar även drivaxlar med drivplattor för olika typer av drivenheter och inbyggnadsalternativ. Vi har full support med reservdelstillverkning av samtliga spiraler; både de i vårt standardsortiment och kundanpassade produkter.

En kundanpassad transportskruv

Behöver du en komplett leverantör och samarbetspartner finns vi på PST redo för det.

Kontakta oss

Har du frågor om någon av våra produkter? Vi berättar gärna hur hur vi kan effektivisera din materialtransport. Har du en idé som kräver speciallösningar? Hör av dig till oss – vi hjälper dig med det du behöver.

Referenser

Transport av trä med skruvtransportör

Vertikal transport av pellets till silo med hjälp av skruvtransportör

Pelletstransport på lång distans
Transport av trä med skruvtransportör

Stortillverkare av pellets använder skruvtransportör med hög kapacitet

4 skruvtransportörer av typ 420 från PST
Transport av trä med skruvtransportör

Skruvtransportör säkerställer kostnadseffektiv transport av biobränsle

Vår längsta transportör hittills (63,5m) vilken är en viktig del i ett penga- och resursbesparande projekt.