fbpx

Artikel

Vad är sedimentering?

Vattenrening vet vi alla vad det är, men vad är sedimentering?

Vattenrening är en grundläggande process som de flesta av oss är bekanta med, men det finns specifika metoder inom området som kanske inte är lika välkända. En metod som har en avgörande roll i många reningsprocesser är sedimentering. Med hjälp av sedimentation kan partiklar och stenar som finns i lättflytande vätskor, såsom vatten eller dylikt, effektivt sorteras bort för att förbättra vätskans kvalitet. Denna process är särskilt viktig vid hantering av dagvatten eller slam, där borttagning av fasta partiklar är ett krav innan den flytande massan kan transporteras vidare i reningskedjan.

Funktionsprincipen för en sedimentavskiljare är enkel, men genialisk då den använder sig av den naturliga rörelsekraften i den vätska som ska rengöras. När hastigheten i vätskeflödet minskar så sjunker de tyngre partiklarna mot botten tack vare den naturliga gravitationen, medan den renade vätskan fortsätter sin väg mot nästa steg i reningsprocessen. Partiklarna som ackumulerats på botten hanteras därefter genom en separat process. Här har transportskruvarna en viktig roll då de effektiviserar arbetet med att förflytta både avskilda partiklar och renad vätska.

Skruvtransportörer sedan 1959 - PST

Tillämpningar och erfarenheter av sedimentavskiljare

Våra sedimentavskiljare är designade för att hantera en mängd olika material och partikelstorlekar, med en avskiljningsgrad på 98-100%. Det innebär att de kan användas för ett brett spektrum av tillämpningar. Detta inkluderar behandling av bioslam, kalkslam, kalciumkarbonat, kvartssand, småsten och skifferpartiklar. Våra maskiners effektiva konstruktion säkerställer inte bara hög prestanda, de säkerställer även en låg ljudnivå vilket i sin tur bidrar till en bättre arbetsklimat.

Med över 60 års erfarenhet inom industrimaskiner och över 7000 levererade maskiner till våra kunder, är vi experter på sedimentering och vattenrening. Vi förstår vikten av att hålla vatten och dylika vätskor rena, inte bara ur ett miljöperspektiv, utan även för att säkerställa effektiviteten i industriella processer.

Oavsett vilka utmaningar du står inför, så erbjuder vi skräddarsydda lösningar som möter dina specifika behov när det kommer till sedimentering och vattenrening. Vårt team hjälper dig att identifiera den mest effektiva lösningen baserat på en djupgående förståelse för dina processkrav och mål.

Vill du veta mer om hur våra sedimentavskiljare kan förbättra dina vattenreningsprocesser, tveka inte på att ta kontakt med oss! Vi ser fram emot att få möjligheten att lösa dina sedimenteringsutmaningar med hjälp av våra innovativa lösningar.


Kontakta oss om du vill veta mer om våra produkter gällande sedimentering.

Kontakta oss

Har du frågor om någon av våra produkter? Vi berättar gärna hur hur vi kan effektivisera din materialtransport. Har du en idé som kräver speciallösningar? Hör av dig till oss – vi hjälper dig med det du behöver.