Transportskruv

Vi tillverkar transportskruvar, som görs i ett brett spann av storlekar. Vi tillverkar både enkla transportskruvar och transportskruvar försedda med en eller flera inre spiraler som ökar styrkan och kapaciteten. 

Fördelen med axellösa transportskruvar är att de både tål hög kapacitet och besvärliga material: trådformiga, klibbiga och oregelbundna partiklar kan samtliga transporteras utan bekymmer i våra spiraler.

Material

Foder

Hö, halm, spannmål, gryn, korn, hönsfoder

Hushållsavfall

Grönsaker, glas, matavfall, lampor/lysrör

Industriavfall

RDF, slakteriavfall, glas, glödskal, rivna däck, flygaska, textilier

Mineraler

Karbonider, magnetit, natriumsulfat, aluminiumfluorid, titandioxid, stendamm

Plast

Granulat, kapsyler

Slam

Rens, avloppsslam, sediment, bioslam, kalkslam

Trä

Flis, sågspån, pellets, bark, kutterspån, fiberslam, aska, briketter, träkol, pappersfibrer, pinnflis, strimlat papper

Övrigt

Pulver, kalkgrus, rejekt från pulpers, metallspån, cement, sand, rötrester, salt, stärkelse, järnoxid, petrokoks, aktivt kol, glasfiber

Mångsidighet och flexibilitet

Självklart tillverkar vi även transportskruvar med centrumaxel ifall din applikation kräver det; vi har referenser från många olika kunder och industrier. 

Vi tillverkar även drivaxlar med drivplattor för olika typer av drivenheter och inbyggnadsalternativ. Vi har full support med reservdelstillverkning av samtliga spiraler; både de i vårt standardsortiment och kundanpassade produkter.

Produktblad

No items found.

Kontakta oss

Har du frågor om någon av våra produkter? Vi berättar gärna hur hur vi kan effektivisera din materialtransport.
Har du en idé som kräver speciallösningar? Hör av dig till oss - vi hjälper dig med det du behöver.

Kontakta oss

Våra produkter