Skruvtransportör

I snart 60 år har våra skruvtransportörer använts i krävande miljöer för problemfri, ekonomisk och säker transport av en mängd olika material.

Driftsäkerheten, de låga underhållskostnaderna och möjligheterna att transportera så väl horisontellt, diagonalt som vertikalt är alla viktiga parametrar som gör oss till en betydelsefull samarbetspartner i många olika branscher.

Material

Plast

Granulat, kapsyler

Mineraler

Karbonider, magnetit, natriumsulfat, aluminiumfluorid, titandioxid, stendamm

Industriavfall

RDF, slakteriavfall, glas, glödskal, rivna däck, flygaska, textilier

Foder

Hö, halm, spannmål, gryn, korn, hönsfoder

Trä

Flis, sågspån, pellets, bark, kutterspån, fiberslam, aska, briketter, träkol, pappersfibrer, pinnflis, strimlat papper

Hushållsavfall

Grönsaker, glas, matavfall, lampor/lysrör

Slam

Rens, avloppsslam, sediment, bioslam, kalkslam

Övrigt

Pulver, kalkgrus, rejekt från pulpers, metallspån, cement, sand, rötrester, salt, stärkelse, järnoxid, petrokoks, aktivt kol, glasfiber

Enkla, smarta och robusta skruvtransportörer

Lägg samman alla fördelarna med en PST skruvtransportör och du får en lösning med mycket god totalekonomi.

Produktblad

No items found.

Kontakta oss

Har du frågor om någon av våra produkter? Vi berättar gärna hur hur vi kan effektivisera din materialtransport.
Har du en idé som kräver speciallösningar? Hör av dig till oss - vi hjälper dig med det du behöver.

Kontakta oss

Våra produkter